personlig bild.jpg

MATTIAS LÖTTIGER, b. 1982

Stockholm, Sverige

-

Social civilekonom med ett brinnande intresse för bl.a. verksamhetsledning, pensioner och anställningsförmåner.

Mitt intresse för aktiemarknaden fick mig att lämna industrin och istället påbörja ekonomistudier på högskolan. Under studietidens gång utvecklades ett intresse för arbetsrätt och verksamhetsledning, vilket bland annat fick mig att engagera mig fackligt i Civilekonomerna samt välja ledarskap som studieinriktning. Det var även under denna tid jag fick upp ögonen för ideellt styrelsearbete.

Efter studierna började rond två av min arbetslivserfarenhet. På Nordea insåg jag att livförsäkringar skulle komma att bli en allt större fråga för framtiden, varpå nästa steg blev en anställning på Collectum. För att utöka min kunskap om branschen blev nästföljande steg Fora, där jag fått en bredare bild av arbetsmarknaden och den svenska modellen.

ANSTÄLLNINGAR

-

2020, t.b.a.

2016, Utredare, Fora

2014, Handläggare, Collectum

2013, Kundtjänst/Kundvärd, Nordea

2011, Heltidsstudier (2011-2013)

2011, Controllerassistent, Scania

2009, Heltidsstudier (2009-2011)

2008, Global produktionsberedare, Scania

2003, Lastbilsbyggare, Scania

2002, Telemekaniker, Andra ytstridsflottiljen

2001, Maskinoperatör/Tekniker, Posten ePP

Läs mer på LinkedIn