MATTIAS LÖTTIGER, b. 1982

Stockholm, Sverige

-

Social civilekonom med ett brinnande intresse för bl.a. verksamhetsledning, pensioner och anställningsförmåner.

Min nyfikenhet för aktiemarknaden fick mig att påbörja mina ekonomistudier. Under studietidens gång utvecklades ett intresse för arbetsrätt och verksamhetsledning, vilket fick mig att engagera mig fackligt i Civilekonomerna samt välja ledarskap som studieinriktning. Det var även under denna tid jag fick upp ögonen för ideellt styrelsearbete.

Efter studierna började rond två av min arbetslivserfarenhet. På Nordea insåg jag att pensioner skulle komma att bli en allt större fråga för framtiden, varpå nästa steg blev en anställning på Collectum. För att utöka min kunskap om branschen blev nästföljande steg Fora, där jag fått en bredare bild av arbetsmarknadens parter och den svenska modellen. Parallellt med detta har styrelseuppdragen löpt på och idag är jag bl.a. fullmäktigeledamot i Akavia.

ANSTÄLLNINGAR

-

2020, t.b.a.

2016, Utredare, Fora

2014, Handläggare, Collectum

2013, Kundtjänst/Kundvärd, Nordea

2011, Heltidsstudier (2011-2013)

2011, Controllerassistent, Scania

2009, Heltidsstudier (2009-2011)

2008, Global produktionsberedare, Scania

2003, Lastbilsbyggare, Scania

2002, Telemekaniker, Andra ytstridsflottiljen

2001, Maskinoperatör/Tekniker, Posten ePP

Läs mer på LinkedIn